Actuele berichten

Reactie CDA op het coalitieakkoord ‘Nieuwe verbindingen’

31 maart 2020 - Nieuwe verbindingen is de naam van het coalitieakkoord. De vormgeving van het coalitieakkoord is gegoten in een modern jasje en frisse kleuren en hoop je dat de inhoud van het coalitieakkoord ook verfrissend en vernieuwd zou zijn. Maar schijn bedriegt. Het CDA constateert ...

Lees meer...

Zorg voor onze inwoners op 1

27 maart 2020 - Het CDA Beuningen vindt dat de gezondheid van de inwoners van de gemeente Beuningen bovenaan staat. Het is onverstandig en niet verantwoord om het nieuwe College te benoemen in de raadsvergadering die a.s. dinsdag in het gemeentehuis plaatsvindt.

Lees meer...

Raadsvergadering 31 maart

27 maart 2020 - Uit een bericht van burgemeester Bergman heb ik, Rob Martinus, begrepen dat de raadsvergadering van 31 maart as. doorgaat. Hoewel juridisch mogelijk, vind ik ...................


Lees meer...

Coalitie BN&M, VVD en CDA geklapt!

3 maart 2020 - Op donderdag 20 februari heeft de fractie van BN&M, door de fractievoorzitter, dhr. Van Ewijk, per mail, aan de fracties van ........

Lees meer...

Burgemeester reikt eerste Jeugdlintjes uit

20 november 2019 - Burgemeester Bergman heeft op 20 november in het bijzijn van familie en vrienden de eerste . . . . . . . .


Lees meer...

Programmabegroting 2020

12 november 2019 - Vandaag kwam de raad bijeen om de begroting voor 2020 te bespreken en vast te stellen. Onderstaand betoog heeft Dave Preijers, de fractievoorzitter, in de raad gehouden over de begroting 2020...…..

Lees meer...

Tijn Smits overleden

30 oktober 2019 - Woensdag bereikte ons het droevige bericht dat …..Lees meer...

Proces duurzame energie

9 april 2019 - Tijdens de raadsvergadering van 9 april is een volgende stap gezet om in 2040 energieneutraal te zijn. Het advies van de gebiedsraad en het locatieplan is waardevol. Er is veel werk verzet door …... 

Lees meer...

CDA wil actieve aanpak voor ondermijning

25 november 2018 - De regio lijkt in toenemende mate te worden geconfronteerd met ondermijnende criminaliteit. Zo zien we steeds vaker dat …

Lees meer...

Right to challenge

16 november 2018 - Het CDA heeft inwonersbetrokkenheid hoog in het vaandel staan. In dat kader hebben we tijdens de begrotingsraad van 13 november ……………..

Lees meer...

Collegeprogramma 2018-2022 Energiek Door Samen Te Doen

9 oktober 2018 - Fractievoorzitter Dave Preijers geeft in de raadsvergadering het standpunt van het CDA weer over het Collegeprogramma 2018 - 2022.

Lees meer...

CDA kiest voor betere controle op zorg.

9 oktober 2018 - David Schaftenaar benadrukt tijdens de raadsvergadering van 9 oktober dat we lessen moeten trekken uit …..

Lees meer...

Uitslag verkiezingen 2018

23 maart 2018 - Woensdag 21 maart vonden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. De definitieve uitslag in de gemeente Beuningen is vandaag bekend gemaakt...

Lees meer...

CDA bedankt vrijwilligers met kabouteractie

20 maart 2018 - CDA Beuningen heeft in de nacht van maandag op dinsdag 20 maart in totaal 20 kabouters neergezet bij sportclubs, organisaties en een aantal topvrijwilligers...

Lees meer...

Stemoproep CDA

11 maart 2018 - Lijsttrekker Pim van Teffelen roept iedereen op om te gaan stemmen. Juist omdat er deze gemeenteraadsverkiezingen zoveel op het spel staat. Hij zegt hierover:  .....

Lees meer...

Geen hoge windmolens bij ENGIE

11 maart 2018 - Als CDA citeren wij het volgende uit ons verkiezingsprogramma: "Zonne-energie heeft voor het CDA de meeste potentie. Als zonne-energie niet toereikend blijkt te zijn ...

Lees meer...

Geld van de zorg is voor de zorg

3 maart 2018 - De laatste jaren heeft de gemeente geld dat bestemd was voor de zorg overgehouden en dit geld aan de algemene reserve toegevoegd. Dat moet anders volgens het CDA.  Zorggeld dat we overhouden moeten we ......

Lees meer...

Gemeentepagina moet terug in het lokale weekblad

17 februari 2018 - Het CDA schrijft in haar verkiezingsprogramma dat de pagina met vergunningen en bestemmingsplanwijzigingen terug moet komen in de Koerier.

Lees meer...

Principebesluit van Gemeenteraad is soms noodzakelijk

10 februari 2018 - De gemeenteraad is het hoogste bestuurlijke orgaan in de gemeente. Toch heeft het college van burgemeester en wethouders een aantal bevoegdheden waar de Gemeenteraad ...... 

Lees meer...

Wat zijn kleinschalige initiatieven in het Oeverwallengebied?

18 januari 2018 - De Raad van de gemeente Beuningen ziet graag dat er in het oeverwalgebied, zoals Beuningen-Noord, kleinschalige toeristische initiatieven worden ontwikkeld. Het plan voor vijf vakantiehuisjes in een boomgaard in Beuningen-Noord is .....

Lees meer...