CDA maakt werk van Maatschappelijk Opvang

Er komen opnieuw taken over van het rijk naar de gemeente, namelijk ‘beschermd wonen en maatschappelijke opvang’.
Wij worden dan als gemeente Beuningen zelf verantwoordelijk voor beschermd wonen en maatschappelijke opvang.
De maatschappelijke opvang betekent het bieden van een tijdelijk verblijf aan mensen zonder dak boven hun hoofd, gekoppeld aan zorg en begeleiding en/ of het helpen in het  geval van een crisis. Het betreft mensen die, al dan niet gedwongen, de thuissituatie hebben
verlaten en niet in staat zijn zich op eigen kracht te handhaven in de samenleving.
Dit beschermd wonen is bedoeld voor mensen die voorheen woonden in een instelling en nu gewoon in de wijk moeten gaan wonen.
Wij hebben ook een maatschappelijke plicht richting deze groep inwoners. De uitdaging is, opnieuw met minder geld vanuit het rijk, het maximale te kunnen doen voor o.a. deze kwetsbare groep, een grote opgave!
Wij staan met z’n allen voor grote uitdagingen. Het wordt een pittige opgave. Het CDA is vastberaden om deze verandering op een menswaardige manier uit te voeren. Zoveel mogelijk in goed overleg met professionals, het wijkteam, de buurt en omwonenden, cliënten en hun naasten binnen de regionale afspraken. Daarnaast blijven wij waakzaamvoor het ontstaan van schrijnende situaties.