CDA stelt vragen over Beuningen On Ice

Naar aanleiding van het krantenbericht in “ De Gelderlander” van zaterdag 9 maart jl. heeft Agnes Meijer  in commissie Samenleven & Bestuur de volgende vragen gesteld.

:

1. Bij de aanvraag moet een verkeersplan zitten, met daarin het aantal verkeersbewegingen en welke parkeermogelijkheden er zijn.
Voorheen werd BOI hier door iemand van de gemeente mee geholpen.
Dit moet nu worden gedaan door een extern bedrijf. Het plan is exact hetzelfde als twee jaar geleden, waarom moet dit nogmaals gedaan worden, als het plan goedgekeurd is en opnieuw gebruikt kan worden?

2. Is stikstof rapportage nodig voor een kortdurend evenement? Het kost onnodig veel tijd, energie en duizenden euro’s extra.

3. Het bestuur van BOI is druk bezig om het evenement voor te bereiden. Het lijkt nog ver weg, maar de organisatie is complex en daarom is het noodzakelijk om een aantal zaken transparant te krijgen, zodat de organisatie door kan gaan. Wanneer wordt het geactualiseerde evenementenbeleid besproken in de Raad? Hebben de nieuwe beleidsregels effect op de organisatie van BOI?

4. Welke van de opgelegde eisen zijn Europese regels en wat kan onze gemeente doen om hier ondersteuning in te bieden?

5. Er moet een omgevingsvergunning bij de ODRN aangevraagd worden, dit is noodzakelijk omdat het geen evenemententerrein is, bij de Asdonck was dit niet nodig, aangezien dit een evenemententerrein is. Ook de aansluitingen wat betreft stroomvoorzieningen zijn op de Ooigraaf beperkt aanwezig, vandaar dat er van aggregaten gebruik moet worden gemaakt. Is het college bereid, gezien de reden waarom BOI verplaatst is, een helpende hand bieden om opnieuw financiële middelen beschikbaar te stellen voor de huur van de aggregaten?