Het CDA Beuningen stelt samen met D66 vragen over de voortgang van de maatregelen zandwinning Geertjesgolf

In de commissie Ruimte van 4 december heeft het CDA samen met D66 de volgende vragen gesteld over de voortgang van de maatregelen zandwinning Geertjesgolf.

Aanleiding

In de brief van 30 juni 2022 heeft het College aangegeven dat Nederzand een aantal maatregelen zal inzetten om de overlast voor de omwonenden te beperken.

Op 23 mei 2023 heeft het CDA vragen gesteld over de stand van zaken van de te treffen maatregelen.

Op 22 november jl heeft er een artikel in de Gelderlander gestaan dat de herrie nog steeds niet te harden is.

Van omwonenden hebben wij het rapport van Cauberg Huygen dd 10 oktober 2023 ontvangen.

Vragen

  1. Is het rapport van Cauberg Huygen de finale versie en wil het college dit delen met de gemeenteraad?
  2. Klopt het dat uit de metingen van hoorbaar geluid blijkt dat er geen verbeteringen mbt geluidsoverlast zijn opgetreden voor de meetpunten aan de Waalbanddijk (nr 2 en 59) en Deijnschestraat 13?
  3. Weet het college waar dit door veroorzaakt wordt?
  4. Wat is de stand van zaken van de te treffen maatregelen mbt hoorbaar geluid?
  5. Wat is de stand van zaken met betrekking tot laagfrequent geluid?
  6. Als op dit moment niet alle maatregelen zijn getroffen graag uitleg waarom deze maatregelen nog niet zijn afgerond? Op welk moment worden de voorgenomen maatregelen volledig afgerond?
  7. Zijn er nog andere maatregelen die genomen kunnen worden door het college of Nederzand om de geluidshinder te verlagen?

Voor beantwoording van de vragen door de wethouder ga naar de site van de Gemeente Beuningen/Gemeenteraad/agenda/recente vergaderingen/commissie Ruimte van 4 december 2023.