Het CDA maakt het verschil ook voor jongeren

Met de meeste jongeren in onze gemeente gaat het gelukkig goed.
Toch laat onderzoek door de GGD (jeugdmonitor) zien dat onze jeugd meer aandacht vraagt dan de jeugd in andere gemeenten in het Rijk van Nijmegen.
Het CDA is van mening dat we juist daarom moeten investeren in preventie. Door intensiever samen te werken met huisartsen, praktijkondersteuners en psychologen in de eerste lijn, kunnen we dure jeugdzorg voorkomen.
Het CDA vindt dat jeugd- en jongerenwerk belangrijk blijft in onze gemeente. Samen met Stichting Perspectief, straatcoaches en andere hulpverleners kunnen we onze jeugd op weg helpen naar volwassenheid. Wij denken hierbij aan de invoering van een jongerenraad die meedenkt over beleidsvoornemens. Niet achteraf maar vooraf worden zij bij het beleid betrokken en kunnen op deze manier adviseren aan het gemeentebestuur.
Naast de kindergemeenteraad zouden wij ook graag een cursus voor onze oudere jeugd organiseren over de politiek en hoe zij hier actief bij betrokken kunnen worden. Eenzaamheid onder jongeren is een onderwerp waarvan het CDA vindt dat dit de nodige aandacht verdient. Wij willen samen met onze hulpinstanties onderzoeken hoe we deze jonge mensen kunnen bereiken om te voorkomen dat zij in een isolement belanden. Het Kindpakket blijft actueel voor ouders met een smalle beurs. Samen met de Stichting Leergeld bereiken we mooie resultaten doordat kinderen zo ook deel kunnen nemen aan onze samenleving. Het huidige Kindpakket moet worden uitgebreid en er moet meer gebruik van worden gemaakt. Een gezonde en actieve jeugd is van groot belang voor de toekomst.