Het CDA wil investeren in een nieuwe ‘Stichting Breed’

Arbeidsparticipatie
Sinds de invoering van de Participatiewet in 2015 kunnen mensen met een arbeidsbeperking niet meer terecht in een sociaal werkbedrijf, maar moeten zij aan de slag in een baan in de reguliere
arbeidsmarkt.
Naar het oordeel van het CDA zijn wij er in de afgelopen jaren onvoldoende in geslaagd om mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt weer aan een baan te helpen. Bijstandsgerechtigden die niet kansrijk werden geacht, werden te vaak aan hun lot overgelaten.
Het CDA is van mening dat we er juist in moeilijke tijden voor moeten zorgen dat mensen niet in de kou blijven staan.
Het CDA wil de Sociale Werkvoorziening nieuw leven in te blazen en deze voorziening ontwikkelen tot een Sociaal Ontwikkelbedrijf.  Mensen met een arbeidsbeperking moeten hun talenten zo goed mogelijk kunnen ontwikkelen.
Het Sociaal Ontwikkelbedrijf dient beschutte werkplekken te bieden (zoals in het verleden Stichting Breed dat deed), Dat kan binnnen een sociale werkvoorziening maar wellicht ook door plaatsing binnen het bedrijfsleven.
Ontwikkeling van mensen staat centraal, maar ook het bieden van een veilige haven. Want als het niet lukt met een zelfstandige baan in het bedrijfsleven, kunnen mensen altijd terugkeren in een Sociaal Ontwikkelbedrijf.