Ouderen kunnen rekenen op het CDA

Wij zijn ons ervan bewust dat er maatregelen nodig zijn om de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van voorzieningen voor ouderen te borgen.  Het kan en moet anders.
Wij willen vooral luisteren naar ouderen Wat zijn de behoefte van de oudere en zijn omgeving.
Wij hebben oog voor kwaliteit van leven en voor preventie om gezondheid te behouden en te versterken en ziekte te voorkomen. De menselijke maat moet weer centraal komen te staan in de verhouding tussen ouderen en de zorgprofessional.
Ouderen kunnen input leveren bij het tot stand komen van beleid. Bijvoorbeeld om aan woonwensen tegemoet te komen waardoor men langer thuis kan blijven wonen. Het CDA juicht initiatieven vanuit de gemeenschap toe die bijdragen aan het langer verantwoord thuis wonen van ouderen met een beperking.
Ouderen worden proactief gewezen op de mogelijkheden die de gemeente biedt zodat ze de weg naar de juiste hulp weten te vinden.
Het CDA streeft naar een dementievriendelijke samenleving. Dat is een samenleving waarin mensen met (beginnende) dementie zo lang mogelijk veilig mee kunnen doen. Dat vraagt wat van de omgeving. Familie en buren moeten oog hebben voor mensen met dementie om hen te kunnen helpen. De gemeente dient een voorbeeldrol te spelen in haar dienstverlening. Dit komt ook tot uiting door bijvoorbeeld de inrichting van de openbare ruimte en voorlichting