CDA Beuningen stelt vragen over de toename verkeersgeluid A50 Ewijk

Aanleiding:

Meerdere omwonenden in Ewijk constateren een sterke toename in de hoeveelheid geluid geproduceerd door de nabijgelegen A50.

Vragen:

  1. Is het College op de hoogte van een sterke toename van geluidshinder rondom de A50 Ewijk?
  2. Is het College bereid om geluidsonderzoek te laten uitvoeren om deze signalen nader te onderzoeken.
  3. Hoe ziet het College de toename van geluidshinder en de daarmee samenhangende luchtverontreiniging i.r.t. de geplande woningbouw?
  4. Is het College bereid om met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat in overleg te gaan om met maatregelen te komen die bovenstaande problemen oplossen?

Dave Preijers