Dave Preijers stelt zich voor

Ik ben Dave Preijers, 64 jaar oud. Ik ben 52 jaar woonachtig Beuningen. Ik heb een groot gedeelte van mijn jeugd mogen doorbrengen in het mooie dorp Beuningen. Vanaf 2004 woon ik met veel plezier in Ewijk.

Vanaf 2006 ben ik in verschillende rollen politiek actief voor het CDA-Beuningen, van commissielid en raadslid tot fractievoorzitter. Ik ben er trots op dat ik op de verkiezingslijst op plaats 2 sta. Het CDA-Beuningen is een lokale partij, die zich inzet voor de belangen van alle inwoners van Beuningen. Juist in deze roerige onzekere tijden wil het CDA-Beuningen haar eigen verhaal blijven vertellen.

Daarvoor heeft het CDA-Beuningen een realistisch verkiezingsprogramma geschreven, welke een stevige basis vormt om in de komende vier jaar het verschil te kunnen maken in de gemeenteraad. In het verkiezingsprogramma leest u hoe het CDA-Beuningen denkt over belangrijke onderwerpen zoals o.a. woningbouw, milieu, zorg en welzijn.

Ik wil mij de komende jaren inzetten om, samen met u, onze dorpen leefbaar te houden. De dorpen zijn tenslotte het kloppend hart van onze Beuningse samenleving.

Wilt u weten hoe wij dit, samen met u, willen bereiken? Volg ons de komende tijd op Instagram, Facebook en Twitter en natuurlijk op onze website!!