Het CDA heeft onderstaande vragen gesteld aan het college:

Het CDA heeft onderstaande vragen gesteld aan het college:

De CDA fractie heeft de volgende vragen:

1. Is het u bekend dat de huisvestingswet op 13 september naar de Kamer is gegaan?
2. Is het u bekend dat binnen dit voorstel door een wetswijziging ruimte wordt gegeven om meer huur- en koopwoningen toe te wijzen aan de eigen inwoners?
3. Bent u het met het CDA eens dat het, ook al moet de wet nog worden aangenomen in de Tweede en Eerste Kamer, cruciaal is om als gemeente hier met het oog op de leefbaarheid nu al op in te spelen door plannen te maken, zodat wij zo spoedig mogelijk nadat de wet wordt aangenomen tot implementatie kunnen overgaan?
4. Als u met ons eens bent dat dit cruciaal is, op welk moment en op welke wijze kan de gemeente dan, nadat de wet is aangenomen, starten met deze ruimere toewijzing aan eigen inwoners?
5. Bent u bereid tijdig in kaart te brengen welke mogelijkheden er zijn om deze toewijzing aan eigen inwoners t.z.t. toe te passen op de komende nieuwbouwprojecten?