Is de compost die de gemeente jaarlijks verstrekt aan inwoners verontreinigd?

In de raadsvergadering van 14 november 2023 heeft CDA (dhr. Schaftenaar) vragen gesteld aan het College.

Begin November 2023 ontving de gemeente Beuningen een schrijven.  Het betrof “de compost die ieder jaar door de ARN en de Dar gratis aan bewoners wordt verstrekt. Uit onderzoek is gebleken dat de compost met diverse stoffen verontreinigd is.”, het CDA heeft een vraag voor de betreffende portefeuillehouder in reactie op deze stukken.

Vraag: Is de compost die de gemeente Beuningen jaarlijks verstrekt aan inwoners, daadwerkelijk verontreinigd in bepaalde zin?

De wethouder heeft toegezegd z.s.m. met een antwoord te komen.