Profiel CDA Beuningen

CDA afdeling Beuningen

CDA Beuningen is de lokale afdeling van het landelijke CDA. We hebben een eigen bestuur dat gekozen is door uit de gemeente Beuningen afkomstige leden. 
Agnes Meijer, Dave Preijers en David Schaftenaar zijn onze vertegenwoordigers in de gemeenteraad.
Met 5 personen zijn we vertegenwoordigd in de diverse commissies. De raads- en commissieleden en een aantal ondersteunende fractieleden bereiden samen de commissie en raadsvergaderingen voor.

Het CDA Beuningen zal zich in deze raadsperiode( en ook daarna) nadrukkelijk manifesteren als lokale partij. Ons doel is dan ook niet het verkrijgen of vergroten van de macht in politiek Den Haag, maar het behartigen van de belangen van de gemeente Beuningen en haar inwoners door op politiek onafhankelijke basis vertegenwoordigd te zijn in de gemeenteraad.
Onze raadsleden voelen zich op geen enkele manier verplicht de richtlijnen en standpunten van het landelijk CDA uit te dragen en op te volgen. Ook als die landelijke standpunten van geen wezenlijke betekenis zijn voor de gemeente.
Het CDA in Beuningen bestaat uit echte idealisten die met grote betrokkenheid voor hun gemeente (of kerkdorp) en met een luisterend oor aan de slag gaan.
Als een lokale afdeling van het landelijk CDA proberen wij de afstand tussen de burgers en de overheid kleiner is.
Het zijn van een lokale afdeling van het landelijk CDA betekent wel dat de uitgangspunten van het CDA ook onze uitgangspunten zijn en blijven.
Als CDA Beuningen vinden we dat we goed moeten zorgen voor onze prachtige gemeente met haar inwoners en daarvoor ook al onze energie moeten inzetten.

 

Het Bestuur