Profiel CDA Beuningen

 

CDA Beuningen
CDA Beuningen is de lokale afdeling van het landelijke CDA. We hebben een eigen bestuur dat gekozen is door uit de gemeente Beuningen afkomstige leden. 
Dave Preijers, Rob Martinus en David Schaftenaar zijn onze vertegenwoordigers in de gemeenteraad.
Met negen personen zijn we vertegenwoordigd in de diverse commissies. De raads- en commissieleden en een aantal ondersteunende fractieleden bereiden samen de commissie en raadsvergaderingen voor.

Wat vinden wij belangrijk?
De gemeente staat als overheid het dichtst bij de burger. Wij willen daarom dat inwoners nauw betrokken zijn bij de besluitvorming. De gemeente zorgt dat de inwoners de zorg krijgen die ze nodig hebben en kunnen wonen in een prettige en veilige omgeving. Dat de gemeentefinanciën op orde zijn is hiervoor de eerste voorwaarde.
Een uitgebreide beschrijving van onze standpunten vindt u in ons verkiezingsprogramma, elders op deze website.

Landelijke CDA-uitgangspunten
Bij ons politiek handelen laten we ons leiden door de CDA-uitgangspunten:

  • Publieke gerechtigheid: de rechtstaat is een onmisbare voorwaarde voor de bescherming van de menselijke waardigheid.
  • Solidariteit: betrokken burgers versterken de onderlinge verbondenheid.
  • Gespreide verantwoordelijkheid: mensen, verenigingen, zorginstellingen en overheid leveren alle een unieke bijdrage aan de samenleving.
  • Rentmeesterschap: we hebben de natuur en cultuur geërfd  van onze voorouders en te leen van de mensen na ons. Dit verplicht ons er zorgvuldig mee om te gaan.

Belangstelling?
Maandelijks houden wij een openbare fractievergadering. U bent van harte welkom. Wilt u meer weten of wilt u lid worden? Neemt u dan contact met een van ons op.

Het Bestuur

Wilbert Lelivelt, secretaris, cda-beu-secretariaat@hotmail.com , telefoon 024 – 6773570
Fons Mentink, voorzitter, aamentink1993@kpnmail.nl , telefoon 06-53948789