Vergadering bijwonen?

Regelmatig komt het CDA Beuningen bij elkaar om de commissie- en raadsvergaderingen voor te bereiden. Tijdens deze zogeheten fractievergaderingen worden onze standpunten bepaald over de onderwerpen die op dat moment spelen.

De fractievergaderingen om de commissies voor te bereiden zijn openbaar. U bent van harte welkom om hierbij aan te schuiven! De fractievergaderingen om de raad voor te bereiden, hebben een besloten karakter.
Onze fractievergaderingen zijn op donderdagavond. In de agenda zijn de data van deze vergaderingen te vinden.

Als u van onze uitnodiging om een vergadering bij te wonen gebruik wilt maken, neem dan contact op met onze fractievoorzitter Dave Preijers per dave.preijers@gmail.com.

Wij verwelkomen u graag bij onze overleggen!