Verkiezingsprogramma: CDA lokaal, dicht bij de inwoners

Met trots presenteren wij het verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart2022. Velen hebben zich in  discussieochtenden en -avonden gebogen over de inhoud. Het resultaat is een realistisch programma. De inwoner staat centraal: de gemeente is er voor u. U heeft daarom een belangrijke stem in de vaststelling en uitvoering van het beleid.
Het zal u niet ontgaan zijn dat landelijk gezien, het CDA een moeilijke tijd doormaakt. Reden te meer om lokaal van ons te doen spreken. Wij staan voor de belangen van de inwoners van Beuningen. De uitgangspunten van het CDA, gerechtigheid, solidariteit, gespreide verantwoordelijkheid en rentmeesterschap zijn en blijven voor ons van kracht. Wij willen deze punten in het beleid in onze gemeente Beuningen realiseren.
Sociale gerechtigheid speelt in ons programma een belangrijke rol. Zorg voor iedereen die dit nodig heeft, met speciale aandacht voor jeugd en ouderen. Wij hebben ons in de afgelopen periode hier sterk voor gemaakt. We zullen dat in de komende vier jaar met alle kracht blijven doen.
De overheid is er voor de inwoner; en niet omgekeerd. De gemeente speelt een belangrijke rol om er voor te zorgen dat de mens uitgangspunt is en blijft. Daar waar de inwoner het slachtoffer dreigt te worden van het overheidsbeleid, moet de gemeente signaleren en ingrijpen. Dorps- en wijkraden kunnen een belangrijke rol spelen om de stem van inwoners te laten horen.
Het CDA staat voor een beleid waarin onze kinderen en kleinkinderen een even goed perspectief voor de toekomst hebben als wij. We moeten zorgvuldig omgaan met het klimaat en onze leefomgeving. De oplossingen hiervoor moeten duurzaam zijn. Voor nu en de toekomst.
Er is een grote behoefte aan woningen. De gemeente Beuningen draagt naar rato bij. Gezien de impact van de woningbouw voor de huidige kernen, worden inwoners – meer dan nu het geval is – betrokken bij de plannen. Nieuwe woningen zorgen voor de instandhouding en versterking van de
leefbaarheid in de kernen.
Het CDA staat voor een sterke gemeente die eerlijk en transparant is. Samen met u als inwoner,
ondernemer en vereniging willen wij dit bereiken.

CDA Beuningen: lokaal, dicht bij de inwoners

Namens het bestuur,
Fons Mentink
Voorzitter CDA Beuningen